foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Koordynator Kadry Wojewódzkiej Młodzików ogłasza nabór do kadry na rok 2023. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do 2️⃣0️⃣.1️⃣2️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ - szczegółowe informacje (regulamin, załączniki) dostępne są na stronie MZSzach ➡️ KADRA lub bezpośrednio u Trenera Koordynatora - Jacka Przybylskiego (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). W celu zgłoszenia proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami.

Dokumenty kadrowe

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW UKS GONIEC STANIĄTKI

Zgodnie ze Statutem Klubu zwołuję Walne Zebranie Wyborcze Członków UKS GONIEC STANIĄTKI, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 roku, w siedzibie Klubu (Dom Kultury w Staniątkach), w pierwszym terminie o godz. 18:45 i w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 19:00.

Proponowany porządek Zebrania.
1. Zagajenie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie prezesa za ostatni okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni okres sprawozdawczy.
8. Oświadczenie Komisji Mandatowo-skrutacyjnej odnośnie ważności Zebrania.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.Przyjęcie sprawozdań prezesa i Komisji Rewizyjnej.
10.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11.Dalszy ciąg dyskusji o działalności Klubu, a między czasie zgłaszanie
kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
12.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13.Dalszy ciąg dyskusji.
14.Oświadczenie Komisji Mandatowo-skrutacyjnej odnośnie wyników
wyborów.
15.Przerwa, a w czasie jej trwania ukonstytuowanie się Zarządu.
16.Prezentacja nowego Zarządu.
17.Zakończenie Zebrania.

W Zebraniu mogą brać udział:
• zawodnicy pełnoletni,
• wszyscy rodzice zawodników, którzy w ostatniej kadencji zapłacili składkę członkowską,
• Członkowie Wspierający.

Zwracamy się z prośbą o uregulowanie składki klubowej za I semestr przez wszystkie osoby uczęszczające na nasze zajęcia przedszkolne, szkolne oraz klubowe oraz zawodników klubowych. Kwotę 100zł należy wpłacić na numer konta UKS Goniec Staniątki podając w tytule imię i nazwisko ucznia/zawodnika, za którego płacona jest składka. 

Numer konta do wpłat: MBS W Wieliczce o/Niepołomice nr: 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002

W każdą sobotę (za wyjątkiem świąt), począwszy od dnia 5 listopada 2022 roku w kawiarni na Stadionie Sportowym im. Tadeusza Szybińskiego organizujemy turnieje szachowe i warcabowe.
• w godz. 17:00 – 19:00 dla młodzieży do lat 14
• w godz. 19:00 – 21:00 dla dorosłych powyżej lat 15
Z A P R A S Z A M Y     W S Z Y S T K I C H    C H Ę T N Y C H

Zarząd UKS GONIEC Staniątki wyraża PODZIĘKOWANIE dla wszystkich, którzy swoim uczestnictwem lub wpłatami wsparli TURNIEJ CHARYTATYWNY dla Bożeny Więckowskiej w dniu 23 października 2022 roku.
Wsparliśmy inicjatywę Szkoły Podstawowej w Staniątkach. Zebraną kwotę w wysokości 3.430 zł wpłaciliśmy na stosowne konto.
Po raz kolejny daliśmy dowód, że jako środowisko szachowe i lokalne pomagamy potrzebującym.
D Z I Ę K U J E M Y