foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

15 października minął termin opłacenia składki klubowej na I semestr nowego roku szkolnego 2019/2020. Wynosi ona 100zł za semestr i jest płatna przelewem na konto klubu do 15 października (I semestr) i do 15 lutego (II semestr). 

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto klubu UKS Goniec Staniątki: MBS W Wieliczce o/Niepołomice nr: 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002. W tytule przelewu należy podac imię i nazwisko dziecka uczęszczającego na zajęcia. 

Prosimy o uregulowanie płatności.