foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Regulamin cyklu turniejów

„SZACHY – RUCH W STRONĘ INTELEKTU”

 

1. CEL:

 

 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
 • Podnoszenie poziomu sportowego w szachach
 • Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych
 • 2.ORGANIZATOR:
 • UKS GONIEC Staniątki  
 • Wsparcie finansowe – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 • FHP „GAC”
 • Kierownik Turnieju – Stanisław Turecki
 • Sędzia główny: Kamil Baryczka
 • 3.TERMIN I MIEJSCE :
 • Poszczególne turnieje odbędą się w Domu Kultury oraz Szkole Podstawowej w Staniątkach w dniach 19-20 oraz 26-27 września 2020 roku (szczegółowy harmonogram przedstawia tabela poniżej).
 • 4.UCZESTNICTWO :
 • Prawo gry w posiadają ci zawodnicy, którzy spełniają wymogi niniejszego regulaminu i opłacą stosowne wpisowe na pół godziny przed pierwszą rundą.
Grupa i rocznik startujących

Data turnieju

i system rozgrywek

Wpisowe

i tempo gry

Nagrody za miejsca:
1 2 3 4-6

Gr. „A” – open FIDE

z rank.PZSZach co najmniej 1800 (FIDE nie maksymalnie 2200)

19-20 oraz 26-27.IX

system szwajc.

9 rund

Wpisowe 60 zł

1godz. + 30 sek za każde pos.

Statuetka

+ 500 zł

Statuetka

+ 350 zł

Statuetka

+ 200 zł

Rzeczowe i niespodzianki
Gr. „B” – open z rank PZSzach poniżej 1800

26-27.IX

system szwajc.

7 rund

Wpisowe 30 zł

1 godz.

Statuetka + nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Rzeczowe i niespodzianki
Gr. „C” – dzieci 2008 i mł. rank. PZSzach 1250-1700

19-20.IX

system szwajc.

7 rund

Wpisowe 30 zł

1 godz.

Statuetka + nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Rzeczowe i niespodzianki

 

5.HARMONOGRAM:

 

Na wszystkie turnieje zapisujemy się i potwierdzamy obecność na pół godziny przed pierwszą rundą. Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10,00.

 

GR „A”

19.IX – dwie rundy w godz. 10,00 i 12,30

20.IX – trzy rundy w godz. 10,00 i 12,30 oraz 15,45

26.IX – dwie rundy w godz. 10,00 i 12,30

27.IX – dwie rundy w godz. 10,00 i 12,30 oraz zakończenie tuż po ostatniej partii

 

W przypadku przedłużenia którejś z rund kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

GR „B”

 

 

26.IX – cztery rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i 16,15

27.IX – trzy rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i zakończenie tuż po ostatniej partii

 

W przypadku przedłużenia którejś z rund kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

GR „C”

 

19.IX – cztery rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i 16,15

20.IX – trzy rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i zakończenie tuż po ostatniej partii

 

W przypadku przedłużenia którejś z rund kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy lub opiekunowie.
 • Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.
 • Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest delegujący klub lub rodzice zawodnika. W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Covid-19 prosimy o zapoznanie się z osobnym regulaminem i wypełnienie stosownych oświadczeń dostępnych na sali gry.
 • Obowiązuje całkowity zakaz korzystaniaz telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
 • -  dla zawodników - przegrania partii;
 • -  dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
 • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju
  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, MZSzach, PZSzach oraz Województwo Małopolskie w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 • Dopuszczalne spóźnienie na rundę to 15 minut.
 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora.

Za Zarząd UKS Goniec

/-/ Stanisław Turecki

 

Komunikat- plik pdf