foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

 

baner

 

MistrzostwaSubregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Juniorów do lat 14

Regulamin turnieju

Rozgrywanego w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego:

PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU

 1. 1.Organizator:

UKS GONIEC Staniątki

Sędzia główny: Kamil Baryczka

Projekt wspierają finansowo:

            * Województwo Małopolskie

            * FHPU „Gac”

           

 1. 2.Miejsce gry.

Turniej odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

 1. 3.Uczestnictwo:

W turnieju może uczestniczyć wyłącznie mieszkaniec jednego z powiatów: miechowskiego, krakowskiego (bez Powiatu Grodzkiego Kraków), proszowickiego, wielickiego lub zawodnik należący do klubu szachowego wywodzącego się z wymienionych powiatów.

Ogranicza nas pandemia. W związku z tym, z każdego powiatu może zagrać dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców, najlepszych w mistrzostwach powiatowych, ewentualnie osoby z dalszych miejsc w przypadku rezygnacji uprawnionej osoby, proporcjonalnie do ilości grających w mistrzostwach powiatowych.

     Grać mogą zawodnicy urodzeni w roku 2006 lub młodsi.

Nie ma wpisowego.

 1. 4.Termin:

 

 

19 grudnia 2020 o godz. 10,00. Potwierdzenie udziału w godzinach 9:00-9:30

 1. 5.System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund; tempo gry: P’10, osobno dziewczęta i chłopcy.

   Turniej ma charakter indywidualny.

 1. 6.Zgłoszenia:

Poprzez www.chessarbiter.com lub mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), do 17 grudnia 2020 roku.

Pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej rundy należy potwierdzić obecność; w przeciwnym razie sędzia dokona skreślenia zawodnika z kojarzenia.

 1. 7.Nagrody:

Nagrody rzeczowe otrzymają wszyscy uczestnicy turnieju. Pierwsze trzy miejsca w grupie dziewcząt i chłopców otrzymają puchary. Ponadto, przewidziane są puchary dla zawodników w młodszych rocznikach.

 1. 8.Obostrzenia epidemiologiczne:

W czasie turnieju będą obowiązywały następujące zasady epidemiologiczne:

 • Uczestnicy muszą być zdrowi w dniu turnieju, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Druk znajduje się pod komunikatem, każdy grający, a także osoby towarzyszące muszą posiadać to oświadczenie.
 • Osoby te nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika turnieju.
 • Są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Każdy uczestnik musi posiadać maskę. Na sali gry obecni będą tylko zawodnicy oraz organizatorzy. Osoby towarzyszące będą przebywać na innej sali. Przed wejściem do zamku obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk.
 • Po wejściu do zamku można będzie zdjąć maskę lub w niej pozostać.

Do tego osoby, które odprowadzają dziecko na zbiórkę (przejazd) lub do obiektu, też muszą być zdrowe. Dziecko powinno być też zaopatrzone w osłony na usta i nos oraz niezbędne środki higieny (w razie braku własnego środka dezynfekującego, zapewnia go organizator)..

 1. 9.Inne:

* Organizujemy dowóz uczestników autobusem z następujących miejscowości: Krzeszowice, Miechów, Proszowice, Koszyce. O miejscu odjazdu i godzinie poinformujemy w punkcie 9 niniejszego regulaminu w dniu 10 grudnia 2020 roku.

* Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, promocji turnieju i dokumentacji graficznej.

* Ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

     

ZAPRASZAMY

 

 

 

Pliki:

Regulamin

Oświadczenie

 

 

 

 

-------------------- wydrukować i odciąć ---------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE

Dotyczy uczestnika (wpisać imię i nazwisko): …………………………………………………….

Oświadczam, że

 • Wymieniona osoba te nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju.
 • Jest przygotowana do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Posiada maskę i będzie korzystać ze środków dezynfekujących organizatora lub będzie posiadać własne środki dezynfekujące.

………………………………………………………………………. …………………….

Podpis opiekuna prawnego zawodnika lub osoby, pod opieką której przebywa