foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Przypominamy o uregulowaniu składki klubowej za zajęcia szachowe. Wysokość składki wynosi 100zł, jest to kwota za drugi semestr obecnego roku szkolnego. Należy ją opłacić przelewem na numer konta UKS Goniec Staniątki: 

MBS W Wieliczce o/Niepołomice nr: 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, które chodzi na zajęcia.