foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

REGULAMIN RAMOWY CYKLU TURNIEJÓW

„II OTWARTE MISTRZOSTWA SUBREGIONU KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITARNEGO”

     

 

Organizator:

Zarząd UKS „GONIEC” Staniątki

Kierownik Turnieju – Stanisław Turecki

Sędzia główny: Kamil Baryczka

 

Wsparcie finansowe:

  • Województwo Małopolskie
  • Powiat Wielicki
  • UMiG Niepołomice
  • FHU „GAC”

Termin i miejsce:

Poszczególne turnieje odbywać się będą w dniach 03.05 – 08.09.2021 roku. Miejsce poszczególnych turniejów określone będzie w regulaminie. Proszę patrzeć na dane zamieszczone na chessarbiter.com.

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział amatorzy i zawodnicy sekcji/klubów szachowych oraz szkół bez względu na wiek, którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu i zgłoszą się w wymaganym terminie.

W każdym turnieju indywidualnym organizator dopuszcza udział dwóch zawodników (ewentualnie trzeciego do uzupełnienia pary), którzy nie spełniają wymogów rankingowych lub wieku.

System rozgrywek:

Wszystkie turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Ilość rund i tempo gry zawierają regulaminy poszczególnych turniejów – patrz poniżej.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. informacja telefoniczna: 607-099-482 lub za pomocą systemu chessarbiter.com. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia oraz miejscowość/klub.

Inne informacje:

Wpisowe do turnieju oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowe zawierają regulaminy poszczególnych  turniejów – patrz poniżej.

Harmonogram i nagrody:

Harmonogram i rodzaj nagród jest zamieszczony przy regulaminie danego turnieju.

 

Inne uwagi:

Atrakcyjne nagrody rzeczowe pojawią się dopiero w turnieju finałowym.

Udział w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, sprawozdawczych i promocji turniejów.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

TURNIEJE W DNIU 3 MAJA – turniej eliminacyjny

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Staniątkach – wejście boczne od wschodu.

Harmonogram turniejów:

Gr: Kryteria udziału: System/tempo gry: Wpisowe:
Gr A - open Ur. w roku 2004 lub starsi Szwajcarski – 7 rund, P’15 10 zł
Gr B - juniorzy Ur. w latach 2010-2005 Szwajcarski – 7 rund, P’15 10 zł
Gr C - młodzicy Ur. w roku 2011 lub młodsi Szwajcarski – 7 rund, P’15 10 zł
Gr D - początkujący Ur. w roku 2012 lub młodsi bez kategorii Szwajcarski – 6 rund, P’30 10 zł

Potwierdzenie udziału do godz. 8,40

Rundy od godz. 9,00

Przewidywane zakończenie turnieju o godz. 13,00
Zgłoszenia do dnia 2 maja 2021 roku.

Nagrody:

Pierwsze trójki (trzy kobiety i trzech mężczyzn) kwalifikuje się do zawodów finałowych, które zostaną rozegrane 8 września na zamku w Niepołomicach. Pierwsze trójki otrzymują puchary przy założeniu, że musi je dostać przynajmniej jedna kobieta lub jeden mężczyzna.

Obostrzenia epidemiologiczne:

Do budynku wchodzimy w maskach i dezynfekujemy ręce. W budynku można być w masce lub bez maski. Po każdym wyjściu z budynku szkoły postępujemy podobnie.

ZAPRASZAMY