foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

REGULAMIN RAMOWY CYKLU TURNIEJÓW

„SZACHY – RUCH W STRONĘ INTELEKTU”

 

Organizator:

Zarząd UKS „GONIEC” Staniątki

Kierownik Turnieju – Stanisław Turecki

Sędzia główny: Kamil Baryczka

 

Wsparcie finansowe:

  • Powiat Wielicki
  • UMiG Niepołomice
  • FHU „GAC”

Termin i miejsce:

Poszczególne turnieje odbywać się będą w dniach 9-12 września 2021 w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Proszę patrzeć na wykaz turniejów zamieszczony w tabeli poniżej.

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział amatorzy i zawodnicy sekcji/klubów szachowych oraz szkół którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu i zgłoszą się w wymaganym terminie. Zgłoszenia do dwóch dni przed danym turniejem, wyjątkowo na Sali gry w dniu rozpoczęcia turnieju.

W każdym turnieju indywidualnym organizator dopuszcza udział dwóch zawodników (ewentualnie trzeciego do uzupełnienia pary), którzy nie spełniają wymogów rankingowych lub wieku.

System rozgrywek:

Wszystkie turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Ilość rund i tempo gry zawiera tabela z wykazem turniejów.

Gr Wymogi wiekowe i rankingowe

Termin

oraz głoszenia do godz.

Wpi-sowe Ttempo gry

A-FIDE

OPEN

Bez ograniczenia wieku z rank. polskim co najmniej 2000 (FIDE MAX- 2199) – turniej klasyfikacyjny zgłoszony do FIDE
9.IX.  - Potwiedzenia do 14:00, 1 runda godz.1415 oraz 2 runda 1715
10.IX 3 runda godz.14:00 oraz 4 runda 1715

oraz 3 rundy 11.IX o godz. 900, 1200 i 1545

oraz 2 rundy 12.IX o godz. 900, 1200 i zakończenie o 1515

70 zł 60 min. + 30 sek./pos.
B-FIDE Bez ograniczenia wieku z rank. polskim  1600 – 1800  (FIDE MAX- 2199) – turniej klasyfikacyjny zgłoszony do FIDE
9.IX.  - Potwiedzenia do 14:00, 1 runda godz.1415 oraz 2 runda 1715
10.IX 3 runda godz.14:00 oraz 4 runda 1715

oraz 3 rundy 11.IX o godz. 900, 1200 i 1545

oraz 2 rundy 12.IX o godz. 900, 1200 i zakończenie o 1515

70 zł 60 min. + 30 sek./pos.
C Bez ograniczenia wieku z rank. polskim  1250 – 1600 – turniej klasyfikacyjny
Potwierdzenia do godziny 8:30
4 rundy 11.IX o godz. 900, 1100 , 1345, 1545
oraz 2 rundy 12.IX o godz. 900, 1200 i zakończenie o 1515
40 zł 30 min. + 30 sek./pos.
D Bez ograniczenia wieku najwyżej z kategorią V – turniej klasyfikacyjny
Potwierdzenia do godziny 8:30
11.IX 6 rund, pierwsza o godzinie 9:00.
Zakończenie po zakończeniu ostatniej rundy.
25 zł 30 min. na całą partię
E Dzieci ur. w roku 2012 i młodsze
Potwierdzenia do godziny 14:30
10.IX – 7 rund od godz. 1500
15 zł 15 min. na całą partię

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. informacja telefoniczna: 607-099-482 lub za pomocą systemu chessarbiter.com. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia oraz miejscowość/klub.
Należy się zgłosić najpóźniej 2 dni przed danym turniejem.

Inne informacje:

Wpisowe do turnieju oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowe zawiera tabela z wykazem turniejów i jest zamieszczony przy każdym turnieju z osobna (proszę na to zwrócić uwagę, bo są różne pory rozgrywania poszczególnych turniejów).

Harmonogram i nagrody:

Harmonogram zawodów jest zamieszczony przy każdym turnieju z osobna (proszę na to zwrócić uwagę, bo są różne pory rozgrywania poszczególnych turniejów). Rodzaj nagród jest zamieszczony w poniższych tabelach.

 

Nagrody (identyczne we wszystkich turniejach:

1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Miejsca 4-10

Puchar

+ nagr. rzeczowa

Puchar

+ nagr. rzeczowa

Puchar

+ nagr. rzeczowa

Nagrody rzeczowe

Uwaga: We wszystkich turniejach puchary otrzymują osobno dziewczęta i chłopcy.

Ponadto przewidziane są nagrody-niespodzianki.

 

Inne uwagi:

Udział w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, sprawozdawczych i promocji turniejów.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

1.       Obostrzenia epidemiologiczne:

W czasie turnieju będą obowiązywały następujące zasady epidemiologiczne:

  • Uczestnicy muszą być zdrowi w dniu turnieju, w szczególności nie powinni mieć infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o  którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
  • Każdy uczestnik musi posiadać maskę. Na sali gry obecni będą tylko zawodnicy oraz organizatorzy. Osoby towarzyszące będą przebywać na innej sali. Przed wejściem do zamku obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk.
  • Po wejściu do zamku można będzie zdjąć maskę lub w niej pozostać.
  • Potwierdzając swoją obecność w turnieju, dany uczestnik oświadcza tym samym, że zgadza się z wymienionymi obostrzeniami epidemiologicznymi.

ZAPRASZAMY

 

LINKI DO ZGŁOSZEŃ PRZEZ STRONĘ CHESSARBITER:

grupa A- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2587/

grupa B- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2588/

grupa C- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2590/

grupa D- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2591/

grupa E- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2592/