foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Przypominamy, że z dniem 15 października upływa termin opłacenia składki klubowej za I semestr roku szkolnego 2021/2022. Jej wysokośc wynosi:

- dla zawodników uczęszczających na zajęcia szachowe w naszym klubie, szkołach i przedszkolach- 100zł za semestr

- dla sympatyków i rodziców- 50zł/rok

Składkę najlepiej opłacić przelewen na numer konta UKS Goniec Staniątki:

UKS GONIEC STANIĄTKI

32-005 Niepołomice

Staniątki – Dom Kultury

                                              Konto: MBS W Wieliczce o/Niepołomice nr: 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002