foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

W dniu 10 listopada przeprowadzę turniej szachowy dla dzieci z klas pierwszych, które uczęszczają na zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej w Staniątkach. Zawody mają charakter treningowy. 

 

W tym dniu zajęcia trwają od 11:45 do 13:15. Proszę, aby dzieci, które nie jedzą obiadu w szkole miały ze sobą coś dodatkowego do jedzenia i picia. 

 

Gdyby któreś dziecko nie mogło być- proszę o kontakt.

W dniach 6 i 8 listopada zajęcia szachowe dla grupy z klas 2-7, prowadzone przez p. Tureckiego w klubie, będą odbywać się w szkole:

 

- 6.11 (poniedziałek)- od godziny 13:15 do 14:45

 

- 8.11 (środa)- od godziny 12:45 do 14:15

 

Podczas zajęć planuję przeprowadzić turniej szachowy. Po zajęciach dzieci zostaną zaprowadzone do świetlicy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące składki członkowskie:

 • Zawodnicy do lat 18 (ur. w roku 1999 i młodsi) opłacają składkę w wysokości 80 zł na pół roku.

Płatność przelewem na konto klubu do 15 października 2017 roku. Druga transza do 15 marca 2018 roku.

 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia, rodzice zawodników, inne osoby wspierające klub – 50 zł na cały rok.

Płatność jednorazowa, przelewem na konto klubu do 15 października 2017 roku.

UWAGA:

Tylko zawodnicy z opłaconymi składkami klubowymi mogą korzystać z dotacji przy określonych wyjazdach turniejowych.

Do władz klubowych mogą wybierać i być wybierani tylko osoby z opłaconymi składkami.

Zawodnikowi, rodzicowi lub sympatykowi z nieopłaconą składką na dany rok zostanie zawieszone członkostwo w klubie. Zostanie przywrócone po opłaceniu składki podwyższonej o połowę na bieżący okres składkowy.

Lista członków z opłaconą składką będzie publikowana na stronie.

ZAJĘCIA SZACHOWE od 11 września 2017

Od 11 września 2017 roku obowiązywać będzie nowa forma klubowych zajęć. W ramach składki klubowej zawodnicy będą mogli uczęszczać na nieodpłatne zajęcia, które odbywać się będą:

 • W Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Staniątkach (szkoleniowcy: Aneta Białożyt i Kinga Siwek),
 • W Przedszkolu Sióstr Urszulanek w Niepołomicach (szkoleniowcy: Kinga Siwek)
 • W Szkole Podstawowej w Staniątkach (szkoleniowcy: Kinga Siwek, Rozalia Klima, Monika Kuczek):

- PONIEDZIAŁKI – klasy „1” w godz. 11,30 – 12,15

- PONIEDZIAŁKI – klasy „0” w godz. 12,20 – 13,05

- ŚRODY – klasy „0” w godz. 12,20 – 13,05

- PIĄTKI – klasy „1” w godz. 11,50 – 12,35

 • W Szkole Podstawowej w Niepołomicach – ul. Szkolna (szkoleniowcy: Kinga Siwek):

- WTORKI – godz. do ustalenia

- CZWARTKI – godz. do ustalenia

 • W siedzibie klubu w Staniątkach (szkoleniowcy: Kinga Siwek, Stanisław Turecki):

- ŚRODY – w godz.13,15 – 16,30

- PIĄTKI – w godz.12,45 – 17,00

 • W Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach (szkoleniowcy: Kinga Siwek, Stanisław Turecki)

- WTORKI – godz. do ustalenia, prawdopodobnie 14,30 – 17,30

- CZWARTKI – godz. do ustalenia, prawdopodobnie 16,00 – 19,00.

Oprócz zajęć nieodpłatnych, głównie zawodnicy zaawansowani mogą skorzystać z zajęć odpłatnych. Poprowadzą je następujący szkoleniowcy (wszyscy są aktualnymi zawodnikami UKS GONIEC), posiadający uprawnienia:

 • Kinga Siwek – tel. 695664871
 • Żaneta Bednarczyk – tel. 504866499
 • Damian Bednarczyk – tel. 883145473
 • Przemysław Święch – tel. 533125210
 • Kamil Baryczka – tel. 535178023
 • Ryszard Budkiewicz – tel. 608580931
 • Stanisław Turecki – tel. 607099482

Zainteresowani mogą się porozumieć z wymienionymi szkoleniowcami, wynegocjować cenę i ustalić czasookres zajęć. Takie zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w małych grupach.

KOMUNIKAT TESTOWY