foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Bardzo dziękuję wszystkim 24 zawodnikom, którzy zdecydowali się brać udział w sześciu turniejach "O coś" organizowanych on-line przez UKS Magnus Rzezawa. Oprócz nich w klubie on-line Gońca równiez odbywały się zawody w formie Areny- tym co chcieli poćwiczyć gratuluję zapału i życzę, by zagrane partie zaprocentowały. 

W każdym turnieju "o coś" do wygrania była nagroda główna dla najlepszego zawodnika z Gońca. W niektórych losowaliśmy nagrody dodatkowe, a za pierwszy turniej słodkie upominki otrzymają wszyscy. Poniżej wykaz osób nagrodzonych:

Turniej 1 "o coś słodziutkiego"- Pałka Kacper, Śledziewski Patryk, Wnuk Piotr, Jeziorek Emilka, Marecik Dominik, Kowalski Wojciech

Turniej 2 "o coś sportowego"- Nowak Zuzanna

Turniej 3 " o coś siłowego"- Doktór Mateusz

Turniej 4 "o coś jaśniutkiego"- nagroda główna- Nowak Zuzanna, nagrody dodatkowe- Doktór Mateusz, Kozicka Zuzanna, Dziża Natalia

Turniej 5 "o coś przydatnego"- nagroda główna- Gaczoł Julia, nagroda dodatkowa- Kurzeja Karol

Turniej 6 " o coś niespodziewanego"- nagroda główna- Nowak Zuzanna, nagroda dodatkowa- Babicz Hanna

Chciałabym nagrodzić jeszcze jedną osobę, która jako jedyna zagrała we wszytkich 6-ciu turniejach. Jest nią Kacper Pałka.

Nagrody będą so odbioru podczas zajęć szachowych, na które wracamy od 18 stycznia. Jeśli ktoś na zajęcia nie uczęszcza- proszę by się ze mną skontaktował to ustalimy gdzie i kiedy można odebrać upominek. Kinga Siwek

Zapraszam do wzięcia udziału w feryjnych turniejach szachowych on-line, które organizuje UKS Magnus Rzezawa. Pierwszy turniej ma formułę OPEN, przy duzej frekwencji podzielimy na grupy. Wśród zawodników Gońca po każdym z turniejów wylosujemy upominek, zgodny z tematem turnieju. Każdy turniej jest o "coś". To nagroda niespodzianka. Harmonogram:

4.01.2021 g.17.00 "Coś słodziutkie"

6.01.2021 g.17.00 "Coś sportowe"

8.01.2021 g.17.00 "Coś siłowe"

11.01.2021 g.17.00 "Coś jaśniutkie"

 13.01.2021 g.17.00 "Coś przydatne" 

15.01.2021 g.17.00 "Coś niespodziewane"

Turnieje odbywają się w klubie on-line na www.chess.com: https://www.chess.com/club/uks-magnus-rzezawa-official

Zapraszamy!!!

 

baner

 

MistrzostwaSubregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Juniorów do lat 14

Regulamin turnieju

Rozgrywanego w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego:

PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU

 1. 1.Organizator:

UKS GONIEC Staniątki

Sędzia główny: Kamil Baryczka

Projekt wspierają finansowo:

            * Województwo Małopolskie

            * FHPU „Gac”

           

 1. 2.Miejsce gry.

Turniej odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

 1. 3.Uczestnictwo:

W turnieju może uczestniczyć wyłącznie mieszkaniec jednego z powiatów: miechowskiego, krakowskiego (bez Powiatu Grodzkiego Kraków), proszowickiego, wielickiego lub zawodnik należący do klubu szachowego wywodzącego się z wymienionych powiatów.

Ogranicza nas pandemia. W związku z tym, z każdego powiatu może zagrać dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców, najlepszych w mistrzostwach powiatowych, ewentualnie osoby z dalszych miejsc w przypadku rezygnacji uprawnionej osoby, proporcjonalnie do ilości grających w mistrzostwach powiatowych.

     Grać mogą zawodnicy urodzeni w roku 2006 lub młodsi.

Nie ma wpisowego.

 1. 4.Termin:

 

 

19 grudnia 2020 o godz. 10,00. Potwierdzenie udziału w godzinach 9:00-9:30

 1. 5.System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund; tempo gry: P’10, osobno dziewczęta i chłopcy.

   Turniej ma charakter indywidualny.

 1. 6.Zgłoszenia:

Poprzez www.chessarbiter.com lub mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), do 17 grudnia 2020 roku.

Pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej rundy należy potwierdzić obecność; w przeciwnym razie sędzia dokona skreślenia zawodnika z kojarzenia.

 1. 7.Nagrody:

Nagrody rzeczowe otrzymają wszyscy uczestnicy turnieju. Pierwsze trzy miejsca w grupie dziewcząt i chłopców otrzymają puchary. Ponadto, przewidziane są puchary dla zawodników w młodszych rocznikach.

 1. 8.Obostrzenia epidemiologiczne:

W czasie turnieju będą obowiązywały następujące zasady epidemiologiczne:

 • Uczestnicy muszą być zdrowi w dniu turnieju, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Druk znajduje się pod komunikatem, każdy grający, a także osoby towarzyszące muszą posiadać to oświadczenie.
 • Osoby te nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika turnieju.
 • Są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Każdy uczestnik musi posiadać maskę. Na sali gry obecni będą tylko zawodnicy oraz organizatorzy. Osoby towarzyszące będą przebywać na innej sali. Przed wejściem do zamku obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk.
 • Po wejściu do zamku można będzie zdjąć maskę lub w niej pozostać.

Do tego osoby, które odprowadzają dziecko na zbiórkę (przejazd) lub do obiektu, też muszą być zdrowe. Dziecko powinno być też zaopatrzone w osłony na usta i nos oraz niezbędne środki higieny (w razie braku własnego środka dezynfekującego, zapewnia go organizator)..

 1. 9.Inne:

* Organizujemy dowóz uczestników autobusem z następujących miejscowości: Krzeszowice, Miechów, Proszowice, Koszyce. O miejscu odjazdu i godzinie poinformujemy w punkcie 9 niniejszego regulaminu w dniu 10 grudnia 2020 roku.

* Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, promocji turnieju i dokumentacji graficznej.

* Ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

     

ZAPRASZAMY

 

 

 

Pliki:

Regulamin

Oświadczenie

 

 

 

 

-------------------- wydrukować i odciąć ---------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE

Dotyczy uczestnika (wpisać imię i nazwisko): …………………………………………………….

Oświadczam, że

 • Wymieniona osoba te nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju.
 • Jest przygotowana do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Posiada maskę i będzie korzystać ze środków dezynfekujących organizatora lub będzie posiadać własne środki dezynfekujące.

………………………………………………………………………. …………………….

Podpis opiekuna prawnego zawodnika lub osoby, pod opieką której przebywa

LINKI DO TURNIEJÓW ELIMINACYJNYCH NA WWW.CHESS.COM:

 

- POWIAT WIELICKI

DZIEWCZĘTA- https://www.chess.com/live#t=1836305

CHŁOPCY- https://www.chess.com/live#t=1836306

 

Zanim dołączymy do turnieju należy dołączyc do klubu on-line: https://www.chess.com/club/zostan-w-domu-z-goncem-staniatki

 

Regulamin ramowy turniejów szachowych

w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego:

PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU

 1. 1.Organizator: UKS GONIEC Staniątki

Projekt wspierają finansowo:

            * Województwo Małopolskie

            * FHPU „Gac”

 1. 2.Miejsce gry. Turniej odbędzie się systemem on-line, na platformie chess.com
 2. 3.Uczestnictwo: Odbędą się następujące turnieje:
  1. Mistrzostwa Powiatu Miechowskiego – sędzia główny: Stanisław Turecki
  2. Mistrzostwa Powiatu Wielickiego – sędzia główny: Kinga Siwek
  3. Mistrzostwa Powiatu Proszowickiego – sędzia główny: Kamil Baryczka
  4. Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego – sędzia główny: Bernard Kuś

W danym turnieju może uczestniczyć wyłącznie mieszkaniec danego powiatu lub zawodnik należący do klubu szachowego wywodzącego się z danego powiatu.

 1. 4.Termin: 7 grudnia 2020 o godz. 16:30 – eliminacje powiatowe- powiat miechowski i wielicki
 2.                    8 grudnia- eliminacje powiatowe powiatu krakowskiego           
 3.                   9 grudnia- eliminacje powiatowe powiatu proszowickiego

19 grudnia 2020 odbędą się Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Metropolitarnego. Wziąć udział mogą zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-10 z eliminacji powiatowych. Osoby z dalszych miejsc w przypadku rezygnacji uprawnionej osoby, proporcjonalnie do ilości grających w mistrzostwach powiatowych.

 1. 5.System rozgrywek: www.chess.com.
 2. 6.Grupy turniejowe:

     Turniej ma charakter indywidualny. Grać mogą zawodnicy urodzeni w roku 2006 lub młodsi. Dziewczęta i chłopcy grają w odrębnych grupach.

 1. 7.Zgłoszenia:

Poprzez www.chessarbiter.com lub mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), do dwóch dni przed terminem danego turnieju, co ułatwi nam identyfikację grających. Możliwe są zgłoszenia na godzinę przed rozpoczęciem rundy. Należy podać swój NICK z chess.com. Osoby zgłaszające się przez formularz na chessarbiter mogę go wpisać w wiadomości do sędziego.

Pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej rundy należy potwierdzić obecność; w przeciwnym razie sędzia dokona skreślenia zawodnika z kojarzenia.

 

Serwisy turniejowe:

- Mistrzostwa Powiatu Miechowskiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3761/ poniedziałek 7 grudnia

- Mistrzostwa Powiatu Wielickiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3842/   poniedziałek 7 grudnia

- Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3879/ wtorek 8 grudnia

- Mistrzostwa Powiatu Proszowickiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3871/- środa 9 grudnia

 

7.     INSTRUKCJA LOGOWANIA

 1. 1.Wchodzimy na stronę www.chess.com
 2. 2.Logujemy się na swoje konto (każdy musi mieć login i hasło do konta na www.chess.com)
 3. 3.Wchodzimy na stronę klubową „Zostań w domu z Gońcem Staniatki”

https://www.chess.com/club/zostan-w-domu-z-goncem-staniatki

 1. 4.W polu „Nadchodzące wydarzenia” są wyszczególnione turnieje- uczeń klika w znak „+” przy turnieju odpowiednim dla grupy - podział chłopcy/dziewczęta.
 2. 5.Użytkownik jest dołączony do turnieju jeśli jego nazwa pojawiła się na liście startowej (pod polem o nazwie „klasyfikacja”). Czekamy na godzinę rozpoczęcia turnieju. Partia rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu wszystkich gier w danej rundzie kolejna również wystartuje automatycznie.

Inna metoda logowania do turnieju: Będąc zalogowanym na stronie można kliknąć w link do turnieju, w którym będzie się grało, a następnie klikamy „dołącz”.

8.     Inne:

NAGRODY: Postaramy się dać nagrodę rzeczową każdemu uczestnikowi. Nagrody będzie można odebrać osobiście. Miejsca odbioru zostaną podane przed rozpoczęciem każdego z turniejów.

* Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, promocji turnieju i dokumentacji graficznej.

* Ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

     

ZAPRASZAMY