foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Za nami opóźnione rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, którą tym razem organizowało województwo lubelskie. Jako miejsce jej rozgrywania wybrano Puławy. W związku z sytuacją epidemiologiczną niektórzy zawodnicy mogli pojechać dzięki rezygnacji innych. Dzięki temu nasza ekipa liczyła 7 osób i zaprezentowała dobry poziom gry. Najlepiej obrazuje to klasyfikacja klubowa, gdzie Goniec znalazł się na 3! miejscu, dając się wyprzedzić tak elitarnym klubom jak MUKS Stoczek Białystok, Polonia Wrocław czy LKSZ GCKIP Czarna. Nasi zawodnicy zdobyli 12 punktów ministerialnych. 

Znakomity turniej zagrała Julia Gaczoł. 6 punktów z 9 partii, gra na najwyższym poziomie z wysoko notowanymi przeciwniczkami i tylko dwie przegrane zaowocowały olbrzymim sukcesem, jakim jest piąte miejsce w grupie dziewcząt do lat 14. W roczniku 2006 było jeszcze lepiej, bo jest czwarte miejsce i zapewniony awans do przyszłorocznych Mistrzostw Polski. W tej samej grupie punkt mniej uzyskała Zuzanna Nowak, co dało 19 miejsce. Zuzia w swoim roczniku była siódma. 

Wyniki D14

W grupie do lat 12 walczyli: Jakub Micuła i Michał Glaz. Kuba miał trudne początki jednak wytrwałość i walka oraz turbo końcówka (wygrane 4 ostatnie partie) dały zadowalający końcowy wynik- 18 miejsce ogólnie i wysokie, ósme w roczniku. W 7 rundzie wyniki tak się ułożyły, że nasi chłopcy zagrali między sobą. Michał dzielnie walczył. Trzy zwycięstwa i jeden remis pozwoliły na zajęcie 35 miejsca. 

Wyniki C12

Trzy nasze juniorki zagrały w grupie do lat 12. Świetny początek miała Emilka Nowak jednak druga połowa turnieju już nie była taka dobra. Sumarycznie są 4 punkty i 31 miejsce. Bardzo dobrze za to w roczniku 2009 bo wysokie, szóste. Weronika Niziołek także miała dobry początek. Z drugiej części turnieju wycisnęła ile się dało ale to wystarczyło na 40 pozycję. Taki sam wynik jak Weronika- 3,5 punktu- uzyskała Agnieszka Feliks ale na skutek słabszej punktacji pomocniczej była 42. 

Wyniki D12

Wielkie brawa należą się naszj młodzieży za godne reprezentowanie klubu i województwa małopolskiego, które otrzymało puchar za drugie miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Tych wyników nie byłoby bez ciężkiej pracy trenerów oraz zaangażowania rodziców- bardzo dziękujemy!!!

Zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym i literackim w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace można przesyłać do 31 października.Poniżej regulamin.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO i LITERACKIEGO

O TEMATYCE SZACHOWEJ

   

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest UKS GONIEC Staniątki w ramach projektu IV BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO p.t. „PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU”.

Koordynatorem konkursu jest Stanisław Turecki – e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie pasji plastycznych i literackich wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja gry szachowej za pomocą utworów w wymienionych dziedzinach sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział, ale nagrody rzeczowe są zastrzeżone dla grupy młodzieży urodzonej w roku 2006 i młodszych.

TERMIN

Konkurs trwa od 10 sierpnia do 30 grudnia 2020 roku, z tym, że prace można nadsyłać do dnia 31 października 2020 roku na adres organizatora: UKS „Goniec” Staniątki, 32-005 Niepołomice, Staniątki – Dom Kultury lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZAKRES KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dwie dziedziny: plastyczną i literacką.

 • PRACA KONKURSOWA PLSTYCZNA
 • PRACA PLASTYCZNA, to dostarczona przez uczestnika, oryginalna i samodzielnie wykonana wizja szeroko rozumianej gry szachowej za pomocą dowolnej techniki, np.: rysunek, grafika, także komputerowa, malarstwo, ornamentyka, itp., w formacie nie przekraczającym rozmiaru A4. Ilość prac jednego uczestnika jest dowolna.
 • PRACA KONKURSOWA LITERACKA
 • PRACA LITERACKA, , to dostarczone przez uczestnika, oryginalne i samodzielnie napisane i nigdzie nie publikowane: opowiadanie, anegdota, wiersz, rymowanka, „złota myśl”, itp., związane tematycznie z grą w szachy. Maksymalny format opowiadania i anegdoty nie może przekraczać maszynopisu formatu A5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na adres organizatora: UKS „Goniec” Staniątki, 32-005 Niepołomice, Staniątki – Dom Kultury lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • nazwa, adres, kontakt telefoniczny lub mailowy,
 • imię i nazwisko opiekuna prawnego w przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia.

5. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą uwzględniane w konkursie.

6. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas pokonkursowej wystawy i prezentacji prac w grudniu 2020 roku.

NAGRODY

 • Najciekawsze prace plastyczne i literackie zostaną opublikowane w formie biuletynu.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Forma przekazania nagród zostanie uzgodniona z zainteresowanymi.
 • Organizator nie wskazuje ilości laureatów i nie dokonuje podziału na żadne grupy, np., wiekowe. Komisja konkursowa wskaże tylu laureatów konkursu, ilu uzna za stosowne. Decyzje komisji konkursowej, co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Każda praca laureata zostanie opublikowana wraz z komentarzem uwzględniającym werdykt komisji konkursowej.

KOMISJA KONKURSOWA

W skład komisji konkursowych wchodzą:

Komisja plastyczna: Stanisław Turecki – koordynator projektu, Marcin Turecki – mgr sztuki, Karolina Szafran – mgr sztuki.

Komisja literacka: Stanisław Turecki – koordynator projektu, Zofia Łęczek – mgr filologii polskiej, Beata Fortuna – mgr filologii polskiej.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w KONKURSIE PLASTYCZNYM i LITERACKIM organizowanym przez UKS GONIEC Staniątki.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

Administratorem Danych jest UKS Goniec Staniątki (zwany dalej „Klub”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie. Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji konkursu, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych. Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nimi oraz nadzorujący konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku z promocją i organizacją konkursu. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora pracy plastycznej przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy.

Niezwykle trudno z racji dużej liczby wydarzeń szachowych było mi pisać na bieżąco. Jednak wrześniowym turniejom szachowym należy się kilka słów podsumowania. Trzeba tez podkreślić, że nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, by w krótkim odstępie czasu trzeba było zagrać najważniejsze turnieje. 

Wrzesień rozpoczęliśmy Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików, które odbyły się w Wiśniowej. Znakomicie pograł Karol Kozak, zwyciężając w klasyfikacji końcowej chłopców i zdobywając pierwsza normę na I kategorię. Karol jako jedyny z chłopców zdobył także punkty ministerialne. Wyniki pozostałych młodzików w drugiej połówce rywalizujących. Oczekiwania były dużo wyższe. Wyniki wśród dziewcząt były również dosyć niespodziewane. Gabriela Drozd grająca z turniejową jedynką zagrała zdecydowanie poniżej swoich możliwości, zajmując dopiero 10 miejsce. Jej siostra Julia miała szansę znaleźć się w pierwszej szóstce jednak ostatni dzień rywalizacji nie przyniósł ani jednego punktu i ostatecznie jest 11 miejsce. Siostry Drozd zdobyły jednak po jednym punkcie ministerialnym. Sumarycznie młodzicy przywieźli ich 5. 

Zaraz po MMM seniorzy rozpoczęli start w II lidze. Ciężko było o dobry skład przez cały czas trwania zawodów. Ten prawie najmocniejszy mógł grac jedynie w weekendy. Niestety to nie wystarczyło, by wywalczyć utrzymanie. Sumarycznie drużyna spadła do III ligi, zajmując dopiero 40 miejsce. Ale się nie poddajemy- w październiku i listopadzie powalczymy o powrót. 

Drugi weekend września to także czas rozgrywania Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Do Katowic pojechali: Karol Kozak i Filip Wnęk. Przywożą nie tylko dobre wrażenia ale również znakomite wyniki. Szczególnie może imponować gra Filipa, który jak równy z równym walczył z mistrzami międzynarodowymi oraz arcymistrzami. Kto nie wierzy niech zajrzy w wyniki. 

W połowie września ruszyliśmy z zajęciami szachowymi w Szkole Podstawowej w Staniątkach, Przedszkolu ss. Augustianek w Niepołomicach oraz Laboratorium Aktywności Społecznej. Te ostatnie zajęcia są otwarte dla wszystkich i mamy jeszcze parę miejsc. Zajęcia te rozpoczeliśmy inauguracyjnym turniejem szachowym Budżetu Obywatelskiego, który odbył się w Grodkowicach. Walczyliśmy z odrobinę mocniejszymi zawodnikami z Bielan ale i tak parę nagród padło naszym łupem.

W dwa ostatnie weekendy w Staniątkach tradycyjnie rozgrywaliśmy turnieje szachowe w ramach cyklu: "Szachy-ruch w stronę intelektu". Z racji koronawirusa i dużej liczby innych zawodów w tym czasie frekwencja nie była może imponująca jednak udało się rozegrać wszystkie zaplanowane turnieje, co nas bardzo cieszy. Warto pochwalić za grę czwartego w najsilniejszej grupie Piotra Rainera. O mały włos i by była norma kandydacka. Tylko 20 oczek zabrakło Andrzejowi Bajerowi by z kolei uzyskać normę na I kategorię. Za to wymarzoną trzecią kategorię zdobył grający w grupie C Karol Kurzeja. 

Nasza druga juniorska drużyna otrzymała szansę zagrania w III lidze (przypomnijmy- na wiosnę było IV miejsce w IV lidze i niestety tylko status drużyny rezerwowej) wskutek rezygnacji drużyny z Chrzanowa. Choć niełatwo było skleić sensowny skład plan minimum czyli utrzymanie został wykonany. Brawo juniorzy!

Końcówka września to walka o awans  do Eliminacji Międzywojewódzkich, które odbyły się w Murzasichlu. Nasi juniorzy zaprezentowali wysoki poziom gry i dobre przygotowanie. Pojechało 10 zawodników, z czego do Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży awansowało aż siedmioro. W przyszłorocznych Mistrzostwach Polski do lat 10 zagra Julia Drozd. Na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży pojadą: Gabriela Drozd, Emilia Nowak, Natalia Dziża, Karol Kozak, Jakub Micuła i Zuzanna Nowak. Należy tez podkreślić, że Kuba wygrał zawody do lat 11 i jest Mistrzem Makroregionu Małopolska-Podkarpacie. 

Na koniec chciałabym pochwalić wszystkie te osoby, które grały z sukcesami w innych turniejach. Byli to: Kacper Pałka, Patryk Śledziewski, Zofia Najduch, Wojciech Kowalski, Jan Kumięga, Hanna Babicz, Filip Kozicki i Franciszek Klima.  Oby tak dalej. 

W październiku czekają nas emocje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Puławach, II ligi juniorów która odbędzie się w Sypniewie oraz Mistrzostw Polski do lat 6, 7 i 8 i III ligi seniorów. Prosimy o trzymanie kciuków.

 

 

 

W niełatwej rzeczywistości z obostrzeniami sanitarnymi tuż pod koniec wakacji odbyły się we Wrocławiu Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych. Organizatorzy zdecydowali tym razem o podziale uczestników na dwie tury: młodszych i starszych. Dodatkowo zawody odbywały się w dwóch lokalizacjach. Nieco skromniejsze grono niż zwykle reprezentowało nasz klub. 

Turniej grup starszych rozpoczął się 25 sierpnia. Jak co roku nie zawiodła Magdalena Budkiewicz zajmując 11 miejsce w szachach szybkich i 10 w szachach błyskawicznych juniorek do lat 18. Dobry turniej rozegrał także Filip Wnęk- 11 w szachach szybkich i 15 w szachach błyskawicznych w grupie juniorów do lat 14. W grupie dziewcząt walczyły: Julia Gaczoł i Zuzanna Nowak. Obie wracają z punktami ministerialnymi w każdym turnieju. Ciężko się grało Kasi Zabłockiej w grupie do lat 16- zajęła miejsca w czwartej dziesiątce. 

Po zmaganiach starszych, ciekawie dla nas zapowiadała się rywalizacja w młodszych grupach. Świetne zawody zagrały obie siostry Drozd. Gabrysia walczyła o czołowe lokaty do samego końca w grupie do 10 lat. Po 6 miejscu w szachach szybkich nikt się nie spodziewał, że te błyskawiczne pójdą jej genialnie i znajdzie się tak blisko podium- na czwartym miejscu. Ze zmiennym szczęściem w najmłodszej grupie do lat 8 grała Julia Drozd. Zabrakło odrobiny szczęścia ale dwa ósme miejsca zasługują na uznanie. Jakub Micuła i Piotr Wnuk grali w grupie do lat 12. Kuba poradził sobie nieźle. 7 punktów w szachach szybkich pozwoliło zająć dobre, 21 miejsce. W szachach błyskawicznych zdobył pół punktu mniej z 13 partii, co dało 47 miejsce. Piotrek Wnuk dał z siebie wszystko ale wystarczyło na miejsca w połowie siódmej dziesiątki. Wsród dziewcząt do lat 12 walczyła Emilia Nowak. Nie udało się powtórzyć znakomitych wyników z tamtego roku. Tym razem jest 39 i 49 miejsce. 

Podsumowując, nasi zawodnicy przywieźli z Mistrzostw Polski 20 punktów ministerialnych. Juniorzy młodsi zdobyli ich 13 (8pkt w szachach szybkich- 20 miejsce w klasyfikacji klubów i 5 punktów w szachach błyskawicznych- 23 miejsce w klasyfikacji klubowej). Juniorzy w grupach starszych wracają z 7 punktami (3pkt w szachach szybkich i 4 punkty w szachach błyskawicznych). Gratulujemy!

Regulamin cyklu turniejów

„SZACHY – RUCH W STRONĘ INTELEKTU”

 

1. CEL:

 

 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
 • Podnoszenie poziomu sportowego w szachach
 • Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych
 • 2.ORGANIZATOR:
 • UKS GONIEC Staniątki  
 • Wsparcie finansowe – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 • FHP „GAC”
 • Kierownik Turnieju – Stanisław Turecki
 • Sędzia główny: Kamil Baryczka
 • 3.TERMIN I MIEJSCE :
 • Poszczególne turnieje odbędą się w Domu Kultury oraz Szkole Podstawowej w Staniątkach w dniach 19-20 oraz 26-27 września 2020 roku (szczegółowy harmonogram przedstawia tabela poniżej).
 • 4.UCZESTNICTWO :
 • Prawo gry w posiadają ci zawodnicy, którzy spełniają wymogi niniejszego regulaminu i opłacą stosowne wpisowe na pół godziny przed pierwszą rundą.
Grupa i rocznik startujących

Data turnieju

i system rozgrywek

Wpisowe

i tempo gry

Nagrody za miejsca:
1 2 3 4-6

Gr. „A” – open FIDE

z rank.PZSZach co najmniej 1800 (FIDE nie maksymalnie 2200)

19-20 oraz 26-27.IX

system szwajc.

9 rund

Wpisowe 60 zł

1godz. + 30 sek za każde pos.

Statuetka

+ 500 zł

Statuetka

+ 350 zł

Statuetka

+ 200 zł

Rzeczowe i niespodzianki
Gr. „B” – open z rank PZSzach poniżej 1800

26-27.IX

system szwajc.

7 rund

Wpisowe 30 zł

1 godz.

Statuetka + nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Rzeczowe i niespodzianki
Gr. „C” – dzieci 2008 i mł. rank. PZSzach 1250-1700

19-20.IX

system szwajc.

7 rund

Wpisowe 30 zł

1 godz.

Statuetka + nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Statuetka +

nagr. rzecz.

Rzeczowe i niespodzianki

 

5.HARMONOGRAM:

 

Na wszystkie turnieje zapisujemy się i potwierdzamy obecność na pół godziny przed pierwszą rundą. Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10,00.

 

GR „A”

19.IX – dwie rundy w godz. 10,00 i 12,30

20.IX – trzy rundy w godz. 10,00 i 12,30 oraz 15,45

26.IX – dwie rundy w godz. 10,00 i 12,30

27.IX – dwie rundy w godz. 10,00 i 12,30 oraz zakończenie tuż po ostatniej partii

 

W przypadku przedłużenia którejś z rund kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

GR „B”

 

 

26.IX – cztery rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i 16,15

27.IX – trzy rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i zakończenie tuż po ostatniej partii

 

W przypadku przedłużenia którejś z rund kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

GR „C”

 

19.IX – cztery rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i 16,15

20.IX – trzy rundy w godz. 10,00 i 12,00 oraz 14,15 i zakończenie tuż po ostatniej partii

 

W przypadku przedłużenia którejś z rund kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy lub opiekunowie.
 • Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.
 • Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest delegujący klub lub rodzice zawodnika. W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Covid-19 prosimy o zapoznanie się z osobnym regulaminem i wypełnienie stosownych oświadczeń dostępnych na sali gry.
 • Obowiązuje całkowity zakaz korzystaniaz telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
 • -  dla zawodników - przegrania partii;
 • -  dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
 • Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju
  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, MZSzach, PZSzach oraz Województwo Małopolskie w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 • Dopuszczalne spóźnienie na rundę to 15 minut.
 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora.

Za Zarząd UKS Goniec

/-/ Stanisław Turecki

 

Komunikat- plik pdf