foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UKS GONIEC STANIĄTKI

Zapraszam do wzięcia udziału w feryjnych turniejach szachowych on-line, które organizuje UKS Magnus Rzezawa. Pierwszy turniej ma formułę OPEN, przy duzej frekwencji podzielimy na grupy. Wśród zawodników Gońca po każdym z turniejów wylosujemy upominek, zgodny z tematem turnieju. Każdy turniej jest o "coś". To nagroda niespodzianka. Harmonogram:

4.01.2021 g.17.00 "Coś słodziutkie"

6.01.2021 g.17.00 "Coś sportowe"

8.01.2021 g.17.00 "Coś siłowe"

11.01.2021 g.17.00 "Coś jaśniutkie"

 13.01.2021 g.17.00 "Coś przydatne" 

15.01.2021 g.17.00 "Coś niespodziewane"

Turnieje odbywają się w klubie on-line na www.chess.com: https://www.chess.com/club/uks-magnus-rzezawa-official

Zapraszamy!!!

 

baner

 

MistrzostwaSubregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Juniorów do lat 14

Regulamin turnieju

Rozgrywanego w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego:

PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU

 1. 1.Organizator:

UKS GONIEC Staniątki

Sędzia główny: Kamil Baryczka

Projekt wspierają finansowo:

            * Województwo Małopolskie

            * FHPU „Gac”

           

 1. 2.Miejsce gry.

Turniej odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

 1. 3.Uczestnictwo:

W turnieju może uczestniczyć wyłącznie mieszkaniec jednego z powiatów: miechowskiego, krakowskiego (bez Powiatu Grodzkiego Kraków), proszowickiego, wielickiego lub zawodnik należący do klubu szachowego wywodzącego się z wymienionych powiatów.

Ogranicza nas pandemia. W związku z tym, z każdego powiatu może zagrać dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców, najlepszych w mistrzostwach powiatowych, ewentualnie osoby z dalszych miejsc w przypadku rezygnacji uprawnionej osoby, proporcjonalnie do ilości grających w mistrzostwach powiatowych.

     Grać mogą zawodnicy urodzeni w roku 2006 lub młodsi.

Nie ma wpisowego.

 1. 4.Termin:

 

 

19 grudnia 2020 o godz. 10,00. Potwierdzenie udziału w godzinach 9:00-9:30

 1. 5.System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund; tempo gry: P’10, osobno dziewczęta i chłopcy.

   Turniej ma charakter indywidualny.

 1. 6.Zgłoszenia:

Poprzez www.chessarbiter.com lub mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), do 17 grudnia 2020 roku.

Pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej rundy należy potwierdzić obecność; w przeciwnym razie sędzia dokona skreślenia zawodnika z kojarzenia.

 1. 7.Nagrody:

Nagrody rzeczowe otrzymają wszyscy uczestnicy turnieju. Pierwsze trzy miejsca w grupie dziewcząt i chłopców otrzymają puchary. Ponadto, przewidziane są puchary dla zawodników w młodszych rocznikach.

 1. 8.Obostrzenia epidemiologiczne:

W czasie turnieju będą obowiązywały następujące zasady epidemiologiczne:

 • Uczestnicy muszą być zdrowi w dniu turnieju, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Druk znajduje się pod komunikatem, każdy grający, a także osoby towarzyszące muszą posiadać to oświadczenie.
 • Osoby te nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika turnieju.
 • Są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Każdy uczestnik musi posiadać maskę. Na sali gry obecni będą tylko zawodnicy oraz organizatorzy. Osoby towarzyszące będą przebywać na innej sali. Przed wejściem do zamku obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk.
 • Po wejściu do zamku można będzie zdjąć maskę lub w niej pozostać.

Do tego osoby, które odprowadzają dziecko na zbiórkę (przejazd) lub do obiektu, też muszą być zdrowe. Dziecko powinno być też zaopatrzone w osłony na usta i nos oraz niezbędne środki higieny (w razie braku własnego środka dezynfekującego, zapewnia go organizator)..

 1. 9.Inne:

* Organizujemy dowóz uczestników autobusem z następujących miejscowości: Krzeszowice, Miechów, Proszowice, Koszyce. O miejscu odjazdu i godzinie poinformujemy w punkcie 9 niniejszego regulaminu w dniu 10 grudnia 2020 roku.

* Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, promocji turnieju i dokumentacji graficznej.

* Ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

     

ZAPRASZAMY

 

 

 

Pliki:

Regulamin

Oświadczenie

 

 

 

 

-------------------- wydrukować i odciąć ---------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE

Dotyczy uczestnika (wpisać imię i nazwisko): …………………………………………………….

Oświadczam, że

 • Wymieniona osoba te nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnieju.
 • Jest przygotowana do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, o którym poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Posiada maskę i będzie korzystać ze środków dezynfekujących organizatora lub będzie posiadać własne środki dezynfekujące.

………………………………………………………………………. …………………….

Podpis opiekuna prawnego zawodnika lub osoby, pod opieką której przebywa

LINKI DO TURNIEJÓW ELIMINACYJNYCH NA WWW.CHESS.COM:

 

- POWIAT WIELICKI

DZIEWCZĘTA- https://www.chess.com/live#t=1836305

CHŁOPCY- https://www.chess.com/live#t=1836306

 

Zanim dołączymy do turnieju należy dołączyc do klubu on-line: https://www.chess.com/club/zostan-w-domu-z-goncem-staniatki

 

Regulamin ramowy turniejów szachowych

w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego:

PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU

 1. 1.Organizator: UKS GONIEC Staniątki

Projekt wspierają finansowo:

            * Województwo Małopolskie

            * FHPU „Gac”

 1. 2.Miejsce gry. Turniej odbędzie się systemem on-line, na platformie chess.com
 2. 3.Uczestnictwo: Odbędą się następujące turnieje:
  1. Mistrzostwa Powiatu Miechowskiego – sędzia główny: Stanisław Turecki
  2. Mistrzostwa Powiatu Wielickiego – sędzia główny: Kinga Siwek
  3. Mistrzostwa Powiatu Proszowickiego – sędzia główny: Kamil Baryczka
  4. Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego – sędzia główny: Bernard Kuś

W danym turnieju może uczestniczyć wyłącznie mieszkaniec danego powiatu lub zawodnik należący do klubu szachowego wywodzącego się z danego powiatu.

 1. 4.Termin: 7 grudnia 2020 o godz. 16:30 – eliminacje powiatowe- powiat miechowski i wielicki
 2.                    8 grudnia- eliminacje powiatowe powiatu krakowskiego           
 3.                   9 grudnia- eliminacje powiatowe powiatu proszowickiego

19 grudnia 2020 odbędą się Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Metropolitarnego. Wziąć udział mogą zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-10 z eliminacji powiatowych. Osoby z dalszych miejsc w przypadku rezygnacji uprawnionej osoby, proporcjonalnie do ilości grających w mistrzostwach powiatowych.

 1. 5.System rozgrywek: www.chess.com.
 2. 6.Grupy turniejowe:

     Turniej ma charakter indywidualny. Grać mogą zawodnicy urodzeni w roku 2006 lub młodsi. Dziewczęta i chłopcy grają w odrębnych grupach.

 1. 7.Zgłoszenia:

Poprzez www.chessarbiter.com lub mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), do dwóch dni przed terminem danego turnieju, co ułatwi nam identyfikację grających. Możliwe są zgłoszenia na godzinę przed rozpoczęciem rundy. Należy podać swój NICK z chess.com. Osoby zgłaszające się przez formularz na chessarbiter mogę go wpisać w wiadomości do sędziego.

Pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej rundy należy potwierdzić obecność; w przeciwnym razie sędzia dokona skreślenia zawodnika z kojarzenia.

 

Serwisy turniejowe:

- Mistrzostwa Powiatu Miechowskiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3761/ poniedziałek 7 grudnia

- Mistrzostwa Powiatu Wielickiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3842/   poniedziałek 7 grudnia

- Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3879/ wtorek 8 grudnia

- Mistrzostwa Powiatu Proszowickiego- http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3871/- środa 9 grudnia

 

7.     INSTRUKCJA LOGOWANIA

 1. 1.Wchodzimy na stronę www.chess.com
 2. 2.Logujemy się na swoje konto (każdy musi mieć login i hasło do konta na www.chess.com)
 3. 3.Wchodzimy na stronę klubową „Zostań w domu z Gońcem Staniatki”

https://www.chess.com/club/zostan-w-domu-z-goncem-staniatki

 1. 4.W polu „Nadchodzące wydarzenia” są wyszczególnione turnieje- uczeń klika w znak „+” przy turnieju odpowiednim dla grupy - podział chłopcy/dziewczęta.
 2. 5.Użytkownik jest dołączony do turnieju jeśli jego nazwa pojawiła się na liście startowej (pod polem o nazwie „klasyfikacja”). Czekamy na godzinę rozpoczęcia turnieju. Partia rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu wszystkich gier w danej rundzie kolejna również wystartuje automatycznie.

Inna metoda logowania do turnieju: Będąc zalogowanym na stronie można kliknąć w link do turnieju, w którym będzie się grało, a następnie klikamy „dołącz”.

8.     Inne:

NAGRODY: Postaramy się dać nagrodę rzeczową każdemu uczestnikowi. Nagrody będzie można odebrać osobiście. Miejsca odbioru zostaną podane przed rozpoczęciem każdego z turniejów.

* Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych, promocji turnieju i dokumentacji graficznej.

* Ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

     

ZAPRASZAMY

Za nami opóźnione rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, którą tym razem organizowało województwo lubelskie. Jako miejsce jej rozgrywania wybrano Puławy. W związku z sytuacją epidemiologiczną niektórzy zawodnicy mogli pojechać dzięki rezygnacji innych. Dzięki temu nasza ekipa liczyła 7 osób i zaprezentowała dobry poziom gry. Najlepiej obrazuje to klasyfikacja klubowa, gdzie Goniec znalazł się na 3! miejscu, dając się wyprzedzić tak elitarnym klubom jak MUKS Stoczek Białystok, Polonia Wrocław czy LKSZ GCKIP Czarna. Nasi zawodnicy zdobyli 12 punktów ministerialnych. 

Znakomity turniej zagrała Julia Gaczoł. 6 punktów z 9 partii, gra na najwyższym poziomie z wysoko notowanymi przeciwniczkami i tylko dwie przegrane zaowocowały olbrzymim sukcesem, jakim jest piąte miejsce w grupie dziewcząt do lat 14. W roczniku 2006 było jeszcze lepiej, bo jest czwarte miejsce i zapewniony awans do przyszłorocznych Mistrzostw Polski. W tej samej grupie punkt mniej uzyskała Zuzanna Nowak, co dało 19 miejsce. Zuzia w swoim roczniku była siódma. 

Wyniki D14

W grupie do lat 12 walczyli: Jakub Micuła i Michał Glaz. Kuba miał trudne początki jednak wytrwałość i walka oraz turbo końcówka (wygrane 4 ostatnie partie) dały zadowalający końcowy wynik- 18 miejsce ogólnie i wysokie, ósme w roczniku. W 7 rundzie wyniki tak się ułożyły, że nasi chłopcy zagrali między sobą. Michał dzielnie walczył. Trzy zwycięstwa i jeden remis pozwoliły na zajęcie 35 miejsca. 

Wyniki C12

Trzy nasze juniorki zagrały w grupie do lat 12. Świetny początek miała Emilka Nowak jednak druga połowa turnieju już nie była taka dobra. Sumarycznie są 4 punkty i 31 miejsce. Bardzo dobrze za to w roczniku 2009 bo wysokie, szóste. Weronika Niziołek także miała dobry początek. Z drugiej części turnieju wycisnęła ile się dało ale to wystarczyło na 40 pozycję. Taki sam wynik jak Weronika- 3,5 punktu- uzyskała Agnieszka Feliks ale na skutek słabszej punktacji pomocniczej była 42. 

Wyniki D12

Wielkie brawa należą się naszj młodzieży za godne reprezentowanie klubu i województwa małopolskiego, które otrzymało puchar za drugie miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Tych wyników nie byłoby bez ciężkiej pracy trenerów oraz zaangażowania rodziców- bardzo dziękujemy!!!

Zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym i literackim w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace można przesyłać do 31 października.Poniżej regulamin.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO i LITERACKIEGO

O TEMATYCE SZACHOWEJ

   

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest UKS GONIEC Staniątki w ramach projektu IV BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO p.t. „PRZY SZACHOWNICY – POSZERZAMY OBSZARY INTELEKTU”.

Koordynatorem konkursu jest Stanisław Turecki – e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie pasji plastycznych i literackich wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacja gry szachowej za pomocą utworów w wymienionych dziedzinach sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział, ale nagrody rzeczowe są zastrzeżone dla grupy młodzieży urodzonej w roku 2006 i młodszych.

TERMIN

Konkurs trwa od 10 sierpnia do 30 grudnia 2020 roku, z tym, że prace można nadsyłać do dnia 31 października 2020 roku na adres organizatora: UKS „Goniec” Staniątki, 32-005 Niepołomice, Staniątki – Dom Kultury lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZAKRES KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dwie dziedziny: plastyczną i literacką.

 • PRACA KONKURSOWA PLSTYCZNA
 • PRACA PLASTYCZNA, to dostarczona przez uczestnika, oryginalna i samodzielnie wykonana wizja szeroko rozumianej gry szachowej za pomocą dowolnej techniki, np.: rysunek, grafika, także komputerowa, malarstwo, ornamentyka, itp., w formacie nie przekraczającym rozmiaru A4. Ilość prac jednego uczestnika jest dowolna.
 • PRACA KONKURSOWA LITERACKA
 • PRACA LITERACKA, , to dostarczone przez uczestnika, oryginalne i samodzielnie napisane i nigdzie nie publikowane: opowiadanie, anegdota, wiersz, rymowanka, „złota myśl”, itp., związane tematycznie z grą w szachy. Maksymalny format opowiadania i anegdoty nie może przekraczać maszynopisu formatu A5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na adres organizatora: UKS „Goniec” Staniątki, 32-005 Niepołomice, Staniątki – Dom Kultury lub e-mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • nazwa, adres, kontakt telefoniczny lub mailowy,
 • imię i nazwisko opiekuna prawnego w przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia.

5. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą uwzględniane w konkursie.

6. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas pokonkursowej wystawy i prezentacji prac w grudniu 2020 roku.

NAGRODY

 • Najciekawsze prace plastyczne i literackie zostaną opublikowane w formie biuletynu.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Forma przekazania nagród zostanie uzgodniona z zainteresowanymi.
 • Organizator nie wskazuje ilości laureatów i nie dokonuje podziału na żadne grupy, np., wiekowe. Komisja konkursowa wskaże tylu laureatów konkursu, ilu uzna za stosowne. Decyzje komisji konkursowej, co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Każda praca laureata zostanie opublikowana wraz z komentarzem uwzględniającym werdykt komisji konkursowej.

KOMISJA KONKURSOWA

W skład komisji konkursowych wchodzą:

Komisja plastyczna: Stanisław Turecki – koordynator projektu, Marcin Turecki – mgr sztuki, Karolina Szafran – mgr sztuki.

Komisja literacka: Stanisław Turecki – koordynator projektu, Zofia Łęczek – mgr filologii polskiej, Beata Fortuna – mgr filologii polskiej.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w KONKURSIE PLASTYCZNYM i LITERACKIM organizowanym przez UKS GONIEC Staniątki.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

Administratorem Danych jest UKS Goniec Staniątki (zwany dalej „Klub”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie. Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji konkursu, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych. Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nimi oraz nadzorujący konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku z promocją i organizacją konkursu. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora pracy plastycznej przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy.