• Goniec Staniątki - rok zał. 1972
  Goniec Staniątki - rok zał. 1972
 • Goniec Staniątki - rok zał. 1972
  Goniec Staniątki
 • Goniec Staniątki - Jubileusz 50-lecia
  Goniec Staniątki - Jubileusz 50-lecia
 • Goniec Staniątki - Jubileusz 50-lecia
  Goniec Staniątki
 • Goniec Staniątki - Wspierają nas
  Wspierają nas

W najbliższym tygodniu ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach zajęcia szachowe nie będą się odbywać:

- we czwartek 2 listopada- w Przedszkolu ss. Augustianek oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Niepołomicach

- w piątek 3 listopada- w Szkole Podstawowej w Staniątkach

Wszystkie pozostałe zajęcia zgodnie z harmonogramem.

Kinga Siwek

Wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia klubowe UKS Goniec Staniątki prosimy o uregulowanie składki klubowej za I semestr w kwocie 100zł za każdego zawodnika. Składkę należy wpłacić na numer konta UKS Goniec Staniątki:

Małopolski Bank Spółdzielczy oddział w Wieliczce nr konta 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002.

W tytule należy umieścić imię i nazwisko uczestnika zajęć za którego jest wpłata. 

Każda wpłacona składka jest wsparciem dzialalności naszego klubu. Z góry dziękujemy!

Informujemy, że UKS Goniec Staniątki podobnie jak w ubiegłym roku organizuje wspólny wyjazd na Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli, które odbędą się 26 września w katowickim Spodku. Będziemy organizować zarówno transport, jak i opiekę. 

Szczegóły turnieju: https://synerise.omsip.katowice.pl/

Zawodników zainteresowanych wspólnym wyjazdem prosimy o kontakt do 10 września 2023. Osobą odpowiedzialną za zebranie chętnych z ramienia naszego klubu jest p. Marek Babicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Uprzejmie prosimy by:

1. Każdy chętny zawodnik, który chce grać został zarejestrowany przez formularz na stronie organizatora: https://synerise.omsip.katowice.pl/zgloszenia_omsip2023/ przez rodzica- tam należy też wybrać, czy ktoś chce pamiątkowy medal oraz wpisać nazwę szkoły/przedszkola do którego dziecko uczęszcza;

2. Opłacić wpisowe bezpośrednio do organizatora - im wcześniej tym lepiej bo jest limit 1000 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń i opłaconego wpisowego. Ostateczny termin zgłoszeń u organizatora to 15 września lub przekroczony limit 1000 zgłoszeń. Miejcie to na uwadze. Zawodnik pojawi się na liście startowej w momencie opłacenia wpisowego. 

UKS 21 Podlesie, ul. Malczewskiego 1, 40-748 Katowice nr konta 30 1240 1330 1111 0010 7637 8367
w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika

3. Przesłać informację do p. Marka, że interesuje wspólny transport oraz ewentualnie opieka. Cenną informacją będzie też fakt, że ktoś zapłacił za wpisowe z medalem zebyśmy wiedzieli dla kogo ten medal odebrać.

Jeśli ktoś z rodziców chce pojechać i pomóc w opiece- też proszę zawrzeć taką informację. 

Po 10 września jak się zbierze grupa podamy koszt transportu oraz już bliżej wyjazdu szczegółowe informacje. 

Kinga Siwek

REGULAMIN CYKLU otwartych turniejów szachowych

w ramach projektu – „SZACHY – RUCH W STRONĘ INTELEKTU”

Organizator:

UKS „GONIEC” Staniątki

Kierownik Turnieju – Kinga Siwek,

Sędzia główny – Kamil Baryczka

 

Wsparcie finansowe:

 • Województwo Małopolskie,
 • Urząd Miasta i Gminy Niepołomice,
 • FHU GAC Niepołomice,

  

Termin i miejsce:

22-24 września 2023 roku w Domu Kultury i Szkole Podstawowej w Staniątkach.

Szczegóły poszczególnych turniejów i miejsca gry są zamieszczone w regulaminach poszczególnych turniejów.

Uczestnictwo:

W turniejach mogą brać udział zawodnicy klubowi i amatorzy, którzy spełnią wymogi wiekowe i rankingowe niniejszego regulaminu i zgłoszą się w wymaganym terminie. W turniejach klasyfikacyjnych organizator dopuszcza możliwość udziału dwóch zawodników, którzy nie spełniają kryteriów wieku i rankingowych, ewentualnie trzeciego do uzupełnienia pary. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń ze względu na pojemność Sali gry.

UWAGA: turnieje są zamieszczone na stronie www.chessarbiter.com.

 

TURNIEJ DZIECI W DNIU 22 WRZEŚNIA 2023

 

Miejsce gry:

Dom Kultury w Staniątkach.

 

Warunki udziału:

 • Będą dwie grupy turniejowe: dzieci ur. w roku 2014 i młodsze oraz dzieci urodzone w latach 2013-2007,
 • Organizator planuje poczęstunek dla uczestników,
 • Tempo gry: 10 minut na partię dla każdego z zawodników,
 • Zgłoszenia mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą systemu www.chessarbiter.com do dnia 20 września 2023 roku.
 • W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia oraz klub lub miejscowość.

 

Harmonogram turnieju dla dzieci 22 września 2023:

 • Potwierdzenie obecności do godz. 840,
 • rundy 1-7 w godz. 900-1245, zakończenie o godz. 1300.

Nagrody (osobno dziewczęta i chłopcy):

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Inne

Puchar

Puchar

Puchar

Nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 oraz nagrody niespodzianki.

Inne uwagi:

Zawodnicy dojeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w szeroko rozumianych zawodach (turniej, kibicowanie) organizowanych przez nasz klub.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

Administratorem Danych jest stowarzyszenie UKS Goniec Staniątki (dalej jako: „Klub”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.

Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy w związku z działalnością programu grantowego.

Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nim, obsługujące konkretny projektem grantowy i wykonujące pracę w organizacjach nadrzędnych.

ZAPRASZAMY

 

TURNIEJ KLASYFIKACYJNE W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA 2023

 

Miejsce gry:

Staniątki – Dom Kultury i Szkoła Podstawowa w Staniątkach

Warunki udziału:

 • Będą trzy grupy turniejowe:
  • „A” (od 1800 PZSzach, do 2150 FIDE),
  • „B” 1250-1700
  • „C” do 1200.
 • Tempo gry odpowiednio:
  • A - 60'+30''
  • B- 30'+30''
  • C- 15'+15''
 • Zgłoszenia mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą systemu www.chessarbiter.com do dnia 20 września 2023 roku.
 • W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia oraz klub lub miejscowość.

  

Nagrody (osobno dziewczęta i chłopcy):

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Inne

Puchar

Puchar

Puchar

Nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 oraz nagrody niespodzianki.

Harmonogram turniejów: 

 

23.09.2023 (sobota)

 

Grupa A: I runda- 9:00, II runda- ok 12:00, III runda ok 15:15. (przewidziana też przerwa na posiłek)

Grupa B: Potwierdzenia do 9:30, I runda 10:00, rundy II- IV ok 10 minut po skończeniu wcześniejszej rundy. Przewidziana przerwa na posiłek.

24.09.2023 (niedziela)

 

900  – rundy IV, V- grupa A, rundy V-VII grupa B- 15 minut po zakończeniu ostatniej rundy uroczyste podsumowanie turnieju grup: A i B

Do 930 – potwierdzanie zgłoszeń i opłacanie wpisowego- grupa C

945 - 1500 – rundy I-VII- grupa C, 15 minut po zakończeniu ostatniej rundy podsumowanie turnieju grupy C

 

Inne uwagi:

Zawodnicy dojeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w szeroko rozumianych zawodach (turniej, kibicowanie) organizowanych przez nasz klub.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

Administratorem Danych jest stowarzyszenie UKS Goniec Staniątki (dalej jako: „Klub”), z którym można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.

Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, którą organizujemy w oparciu o statut, kibicowanie i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy w związku z działalnością programu grantowego.

Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez Klub do zarządzania nim, obsługujące konkretny projektem grantowy i wykonujące pracę w organizacjach nadrzędnych.

ZAPRASZAMY

Nabór na zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej w Staniątkach 2023/2024

Zapraszamy chętnych uczniów z klas 0-3 do zgłaszania chęci udziału w zajęciach szachowych, które będą się odbywać w Szkole Podstawowej w Staniątkach od 18 września 2023 roku. Wstępny harmonogram:

- klasy 0- piątki o godz. 12:45-13:30

- klasy 1- poniedziałki 13:40-14:25, piątki 11:50-12:35

- klasy 2 i 3- środy 12:45-14:15

Dodatkowe zajęcia klubowe będą się odbywać w środy w siedzibie klubu w Staniątkach.

W tygodniu naborowym- od 18 do 22 września dzieci otrzymają na zajęciach deklaracje udziału, które należy wypełnić i oddać. Potwierdzeniem udziału jest opłacenie składki klubowej w kwocie 100zł- szczegóły i terminy będą na deklaracjach.

Chętne osoby prosimy o kontakt z prowadzącą: Kinga Siwek tel. 695-664-871, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór na zajęcia klubowe w siedzibie klubu w Staniątkach 2023/2024

Rozpoczynamy nabór na zajęcia klubowe, które będą się odbywać w siedzibie naszego klubu w Staniątkach- w środy. Podział będzie podobny jak w Niepołomicach:

- grupa przedszkolna- 14:45-15:15 (zapraszamy uczniów przedszkola i zerówki)

- grupa podstawowa- 15:30-16:15

- grupa średnia- 16:20-17:20

- grupa zaawansowana- 17:30-19

Składka klubowa wysnosi 100zł/semestr. Startujemy 20 września, na pierwszych zajęciach naborowych zostaną rozdane deklaracje uczestnictwa wraz z harmonogramem innych zajęć, w których będzie można brać udział w ramach składki klubowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór na zajęcia szachowe w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach 2023/2024

Rpzpoczynamy nabór na zajęcia szachowe w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach. W roku szkolnym 2023/2024 odbywać się one będą 1 raz w tygodniu- we wtorki- w następujących grupach i godzinach:

- grupa podstawowa- 15:30-16:15

- grupa średnia- 16:20-17:20 (2 razy w miesiącu dodatkowo płatne zajęcia z innym trenerem)

- grupa zaawansowana - 17:30-19  (2 razy w miesiącu dodatkowo płatne zajęcia z innym trenerem).

Składka klubowa wynosi 100zł/semestr. Na zajęciach naborowych 19 września 2023 będą rozdawane deklaracje uczestnictwa ze szczególami oraz informacją na temat innych zajęć odbywających się w naszym klubie, na które mozna uczęszczać w ramach tej składki.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UKS "Goniec" Staniątki

Rok założenia 1972

 

Staniątki 315 - Dom Kultury 

32-005 Niepołomice

 

NIP: 683-20-08-558

REGON: 350824796

 

MBS W Wieliczce o/Niepołomice

nr: 32 8619 0006 0060 0600 1687 0002